NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

VÅR GUD HAN ER SÅ FAST EN BORG 

Nr. 28, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3 

 

Med verdighet

 

Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge.

Han hjelper oss av nød og sorg og vet oss vel å berge.

Vår gamle fiende hård til strid imot oss står.

Stor makt og arge list han bruker mot oss visst. 

På jord er ei hans like.

 

 

 

Tekst:     Martin Luther, 1483-1546

Musikk:  Tilskr. Martin Luther

 

 

2 Samuel 22:2–3

Salme 18:2-3

 

 

Einar Gerhardsen (1887-1997) fortalte i sine erindringer fra oppholdet på Grini under krigen om hvordan sangen skapte et samhold og et håp av sterkeste slag.  En søndag var det kommandert oppmøte til gudstjeneste.  Til åpning skulle det synges ”Vår Gud han er så fast en borg”.  Det ble til at nazipresten og klokker’n sang alene.  Fangene ville ikke synge med, men da de kom til det 3.verset, - og uten at det var avtalt, - sang alle av full hals:

 

Om verden full av djevler var som ville oss oppsluke,

vi frykter ei vi med oss har den som Guds sverd kan bruke. 

Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned,

han ingen ting formår fordi han alt dømt han går,

et Gudsord kan ham binde.

Gerhardtsen, som var kjent som en glad og ivrig sanger, fortalte at de på brakka hadde faste sangkvelder.  Og dette ga håp og trøst for mange som var grepet av frykt for hva som kunne skje med de nærmeste og dem selv.

(Fortalt av Ole Gjærdrum i ”Sangtimen”, NRK P1, 29. april 2001.)

 

”Vår Gud han er så fast en borg”, kantate av J.S.Bach (Hjelpeforeningens studiekurser 1983, s.215)