NOTE    Salmer 1993

 

 

 

Å, SI HVA ER SANNHET 

Nr. 181, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

Bestemt

 

1. Å, si hva er sannhet?  Den edleste skatt,

som ei kjøpes for rikdom og gull.

De som før den bekjempet, vil stå der forlatt

når riker forsvinner i glemselens natt. 

Vår jord skal av den snart bli full.

 

2. Ja, si hva er sannhet?  Den skjønneste dyd,

hvilken guder og folk kan oppnå.

Den finnes i havet, på berg og i by,

den stråler fra stjernenes hærer i sky. 

Enhver den som gave kan få.

 

3. Tyrannenes septer skal brytes i hast,

for de kjemper mot frihet og rett.

Men sannhetens klippe for evig står fast,

dens grunnvoll ei rokkes, dens anker ei brast.

 Dens kjemper ei kues så lett.

 

4. Så si hva er sannhet?  Fra først og til sist

er den summen av alt som består.

Om himlen og jorden omdannes, for visst

skal sannheten leve og ei lide brist. 

Den seirer og aldri forgår.

 

 

Tekst:    John Jaques, 1827–1900

Musikk: Ellen Knowles Melling, 1820–1905

Lære og pakter 93:23–28

Johannes 18:37–38