Salmer 1993

 

 

 

ARBEID, FOR NATTEN KOMMER 

Nr. 163, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)

 

Energisk

 

 

1. Arbeid, for natten kommer,

arbeid mens Gud gir tid!

Gi ham din ungdoms morgen,

gi din dag med flid!

Ta ikke hånd fra plogen,

høyt er ditt kristenkall!

Vid er den mark som venter,

snart er solefall.

 

2. Arbeid, for natten kommer,

bruk hvert et pund du fikk!

Tenk på  hva Herren ga deg,

nytt hvert øyeblikk!

Fyll hver en dag som flykter,

nidkjær for Herrens verk!

Overgi Gud din byrde,

Herrens arm er sterk.

 

3. Skynd deg, for natten kommer,

hellig er livets krav.

Hva har du gitt til gjengjeld

ham som alt deg ga?

Lev til din Herres ære,

ennå er tiden din!

Da skal når dagen slokner,

du til lys gå inn.

 

 

 

Tekst:     Annie Louise Coghill, 1836-1907

Overs.:   Sophie Augusta Bonnevie, 1864-1924

Musikk:  Lowell Mason, 1792-1872

 

Johannes 9:4

Alma 34:33 (32-35)