NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

ÆRBØDIGHET ER MER ENN STILLHET

Side 60, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 1:35)  

 

 

Ærbødig

 

Jeg vet ærbødighet er mer enn stillhet;

jeg må også tenke på Gud.

Stor kjærlighet har jeg til Herren, min skaper,

ærbødig jeg holder hans bud.

Min ærbødighet vises i gjerning og ord,

den vei jeg må følge, er klar.

Og er jeg ærbødig, så sikkert jeg vet

at Faderens nærhet jeg har.

 

 

Tekst og musikk:  Maggie Olauson, f. 1949
Copyright © 1987 Maggie Olauson.

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Lære og pakter 138:1–4

Lære og pakter 109:21