Til hovedsiden

                                            PRIMÆRSANGER

                                for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 

                                Alfabetisk samleregister  Emneregister    Skriftsteder   Tekstforfattere/komponister    Tonearter   Transponering               

                 

                                                                          Sangtitler i fet skrift, første linje i sangen med vanlig type.

                                                                          AS       = Aktiviserende sanger og regler

                                                                          BS       = Barnas sangbok (1995)

                                                                          Bst       = Håndbok for barnestuen

                                                                          SMM    = Syng med meg 

                                                                          BNMP  = Barnas nadverdsmøteprogram

                                                                          L.o.N.  = Lys over Norge

                                  A    B    C    D    E    F    G    H          K    L    M     N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

                          

SANG:

Norsk

sangbok:

CD-samlingen

Children's Songbook:

Brukes i

Primærleksebok

Children's Songbook:

Page:

Adam var profeten

BS 58

3:5

Bst-1-4-5-6-7

Adam was a prophet

110

Alle verdens barn

BS 4

1:13

2-3-4-7

Children All Over the World

16

Alt gjenopprettet er

BS 60

2:31

2-3-4-5-6

The Priesthood Is Restored

89

Alt som skjønt og vakkert er SMM B-89     5:1   All Things Bright and Beautiful

 231

Barnehender slår nå ring

Liahona, okt. 2003

-

 

Holding Hands Around the World -

Bestemor

BS 112

4:27

1

Grandmother

200

Bøkene i Mormons bok

BS 63

3:10

4

The Books in the Book of Mormon

119

Da Josef dro til Betlehem

BS 22

1:39

 

When Joseph Went to Betlehem

38

Da Kristus var på jord

BS 56

2:44

 1-2-3-4-6-7

When Christ was on the earth

105

Da Lehi adlød Herrens bud Vennen jan. 2020   -      

Da pionerer dro mot vest

BS 136

4:45

 

When pioneers moved to the West

220

De gamle profetiene

Liahona april 2003

2:15

 

Easter Hosanna 68

De kjæreste navn

BS 106

4:35

 

The Dearest Names

208

Den gang da Jesus Kristus ble døpt

L.o.N. sept. 1997

2:41

 

When Jesus Christ Was Baptized

102

Den hellige lund

Liahona, april 2001

2:29

 

The Sacred Grove

87

Den hellige ånd

BS 56

2:44

1-2-3-4-6-7

The Holy Ghost

105

Den kloke mann bygget huset sitt på fjell 

BS 132

5:53

 

The wise man built his house upon the rock

281

Den prektigkledde sommerfugl

BS 148

  -

 

 -

 -

Den stille hvisken

Liahona, april 2006

3:1

1-2-7

The Still Small Voice

106

Det er tusenvis av oss Liahona, okt. 2015
Det første syn Vennen april 2020

Det jeg gjør

Liahona, okt. 2002

4:6

 

The Things I Do

170

Det lille barn Jesus

BS 26

1:44

Bst-1-2-4-6

Away in a Manger

42

Det nærmer seg den store dag SMM F-18 5:55   This month is such a special one 283
Det var på et nydelig sted langt herfra BNMP 2010     A long time ago in a beautiful place  

Dette er høytiden alle har kjær

BS 32

2:1

 

This is the season beloved of the year

52

Dette er min elskede Sønn

L.o.N. des. 1997

2:22

 

This Is My Beloved Son

76

Din fødselsdag SMM F-18 5:55   Your Happy Birhtday 283

Ditt tempel har et himmelsk skjær 

Liahona april 2002

  -

 

The Holy Temple

 -

Du gir meg et kyss

BS 112

4:27

 

You give me a kiss

200

Du har hatt bursdag

BS 133

5:58

 

You've Had a Birthday

285

Du har to øyne

BS 146

  -

 

-

 -

Du lille solskinn

BS 148

  -

 

-

 -

Du må ikke dra en kjerre

BS 138, Vennen juli 2019

4:43

 

You don't have to push a handcart

218

Dypest i mitt lille hjerte

Liahona  april  2006

3:1

1-2-7 

Through a still small voice

106

Dåp

BS   54

2:40

Bst-2-3-4-5-7

Baptism

100

Elsk du din neste

BS   74

3:27

1-2-3-4-5-6-7

Love One Another

136

Elsk hverandre

BS   39

2:10

Bst-1-2-3

Jesus Said Love Everyone

61

En av mange! Liahona  okt.  2015        

En bønn

SMM  A-7    

1:21

2

A Prayer

22

En engel kom til Joseph Smith

Liahona april 2007

2:27

5

An Angel Came to Joseph Smith

86

En gang var en snømann

BS 121

5:20

Bst-1

Once There Was a Snowman

249

En gang var Jesus et lite barn

BS   34

2:3

1-2-7

Jesus Once Was a Llittle Child

55

En glad hjelper SMM  D-1   4:22   A Happy Helper 197

En gave stor

SMM  B-1    

3:32

2

A Special Gift Is Kindness

145

En hyrdes kjære favn Vennen apr. 2019        

En klok mann og en dum mann

BS 132

5:53

2

The Wise Man and the Foolish Man

281

En lykkelig familie 

BS 104

4:24

Bst-1-2-3

A Happy Family

198

En pakt er en avtale med Gud Liahona, sept. 2014 s. 64   - 

En sang er en underlig gledeslyd

BS 124

5:21

 

A song is a wonderful kind of thing

252

En, to, og reis deg opp

AS  7      

5:47

  One, two, I stretch up tall

266

Er du veldig glad

BS 125

5:36

Bst-1-2

If You're Happy  

Et barns bønn

BS  6

1:10

2-4-6-7

A Child's Prayer

12

Fader i himlen, jeg ber deg i dag

SMM A-7      

1:21

 

Father in Heaven, on this lovely day

22

Fader, i ditt hus

BS 10

1:32

1-2

Father, I Will Reverent Be

29

Faller ned, stille ned

SMM G-14    

5:19

 

Falling down, gently down

248

Familiebønn

BS 101

4:15

Bst-1-4

Family Prayer

189

Familien

Liahona, april 2004

4:19

 

The Family

194

Familien er fra Gud Liahona, okt. 2008, BNMP 2014  -   The Family Is of God  Liahona Oct.2008

Feliz Cumpleaños

SMM F-14     

5:54

 

Feliz Cumpleaños

282

For helse og styrke

BS 18

1:18

1-2

For Health and Strength

21

Fordi det nå er vår

SMM G-15     

5:9

 

Because It's Spring

239

Fordi jeg ønsker bli som min Frelser

BNMP 2006

  -

 

            -

 -

Frø i jorden

BS 119

5:14

1

Little Seeds Lie Fast Asleep

243

Følg profeten

BS  58

3:5

Bst-1-4-5-6-7

Follow the Prophet

110

Før jeg mitt nadverdsmåltid tar

SMM C-2       

2:19

2

Before I Take the Sacrament

73

Før vi ble født

Liahona, april 1999 /okt. 2010

1:2

6

I Lived In Heaven

4

Første Nephi, Annen Nephi

BS 63

3:10

4

First and second books of Nephi

119

”Gi,” sa den lille bekk

BS 116

5:6

1-2-3

"Give", Said the Little Stream

236

Gjør rom for Ham Liahona, des. 2017    . Make Room for Him Friend
des.2017

Gjør slik som jeg gjør

SMM D-22    

5:48

1-2-3

Do As I'm Doing

276

Gratulerer med dagen

SMM F-14    

5:54

 

Feliz Cumpleaños

282

Gud har tall på stjernene (Copyright)

Primær 2, lekse 8

4:51

2

God has numberd in the sky

229

Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn

BS 38

2:9

1-2

Jesus Wants Me for a Sunbeam

60

Gud, han våker over alt (Copyright)

Primær 2, lekse 8

4:51

2

God Is Watching Over All

229

Guds kirke trenger ungdom

BS 85

3:50

5-6-7

I Will Be Valiant

162

Gullplatene

BS 61

2:28

3-4

The Golden Plates

86

Gå den annen mil

BNMP 1982

4:3

 

Go the Second Mile

167

Hallo! Hallo!

BS 130

5:30

Bst 

Hello Song

260

Hallo-sang

BS 130

5:30

Bst

Hello Song

260

Han døde for å gi oss liv

Liahona, april 2005

2:13

 

He Died That We Might Live Again

65

Han hører min stille bønn Vennen mars 2019        

Han sendte Sønnen

BS 20

1:36

Bst-2-4-6-7

He Sent His Son

34

Har Faderen vår verden lært

BS 20

1:36

Bst-2-4-6-7 

How could the Father tell the world

34

Helamans hær

BS 92

4:7

2-3-4-7 

Army of Helaman

172

Hele kroppen har ledd

BS 127

5:49

1

Hinges

277

Her er vi nå sammen   5:31 2 Here We Are Together 261

Her fins kjærlighet

BS 102

4:16

Bst-4-6-7

Love Is Spoken Here

190

Herligste Frelser

L.o.N. okt. 1998

2:11

 

Beautiful Savior

62

Himmelske Fader, si meg er du der?

BS 6

1:10

2-4-6-7 

Heavenly Father, are you really there?

12

Hjelp meg, o Fader

BS 52 

2:39

1-2-3-4-5-6-7

Help Me, Dear Father

99

Hjemmet Liahona, okt. 2007 4:17   Home 192

Hode, skulder, kne og tå

BS 129

  -

Bst-1

    -

 -

Hold alle budene

BS 68

3:34

1-2-3-4-5-6-7

Keep the Commandments

146

Hosianna

BS 142

2:14

 

Hosanna

66

Husk sabbatsdagen

Primær 2, lekse 37

3:43

2

Remember the Sabbath Day

155

Hva gjør du om sommeren?

BS 120

5:16

1

Oh, What Do You Do In the Summertime?

245

Hvem er barnet?

L.o.N. des. 1991

1:46

 

Who Is the Child?

46

Hvem er vel barnet

L.o.N. des. 1991

1:46

 

Who is the child?

46

Hver dag jeg trenger Herren

BS 139

1:14

2

I Need My Heavenly Father

18

Hver gang når det har regnet

BS 53

2:42

5-6-7 

I like to look for rainbows

103

Hver gang når jeg leser i Bibelen min

BS 35

2:4

2-3

I Think When I Read That Sweet Story

56

Hvis det er stunder da du ser Hjertets sanger, s.74 3:40   If on occasion you have found 269

Hvis du ikke går slik andre folk går

BS 78

3:29

2-6-7 

If you don't walk as most people do

140

Hvis jeg hadde vært et lite barn BNMP 2011, s. 28     If I  had been a little child  
Hvis jeg lytter med mitt hjerte BNMP 2011, s. 28, / Liahona febr. 2016 s. 67     If I Listen With My Heart  
Hvis jeg var et barn Liahona, april 2008 2:25   Had I Been a Child

80

Hvis min Frelser sto hos meg BNMP 2008 & 2013   -   If the Savior stood beside me  

Hvis jeg ønsker å være velsignet

BS 82

3:48

2-3-4-6 

There's a right way to live and be happy 160

Hvor Gud er

BS 76

3:28

5

Where Love Is

138

Hvorfor er himlen blå i dag?

SMM G-15   

5:9

 

Why is the sky so blue and clear?

239

Hyrdens lovsang

L.o.N. des. 1993

1:42

 

The Shepherds Carol

40

Hyrder sov

BS 24

1:38

3

Stars were gleaming, shepherds dreaming

37

Høyt i trærnes topper

SMM  G-5    

5:10

 

In The Leafy Treetops

240

Håndkjerresangen

BS 136

4:45

 

The Handcart Song

220

I all evighet

BS 98

4:14

Bst-1-3-4-5-6

Families Can Be Together Forever

188

I en stall så lav og ringe

BS 25

1:43

 

Once within a Lowly Stable

41

Ja, hver gang jeg hører fuglenes sang

BS 16

4:50

Bst-1-2-4

Whenever I hear the song of a bird

228

Jeg ber i tro

L.o.N. mars 1991

1:11

1-2

I Pray in Faith

14

Jeg blir glad når far kommer hjem

BS 110

4:37

 

I'm so glad when daddy comes home

210

Jeg bor i en familie

BS 98

4:14

Bst-1-3-4-5-6

I have a fam'ly here on earth

188

Jeg elsker Herrens tempel

Liahona, april 2002

  -

 

The Holy Temple

 -

Jeg er for ung til å dra ut

Liahona okt. 2002

4:6

 

I'm much to young to go abroad

170

Jeg er forberedt

BS 88

4:2

6

A Young Man Prepared

166

Jeg er glad at jeg er meg

Primær 2, lekse 25

1:9

2

I'm Thankful to Be Me

11

Jeg er glad for mange ting SMM D-2  3:39   I Am Glad for Many Things 151

Jeg er Guds kjære barn

BS 2

1:1

Bst-1-2-3-4-6

I Am a Child of God

2

”Jeg er lei meg”

Liahona, jan. 2005, s. 16 lokal

2:38

 

"I am sorry" is not always easy to say

98

Jeg er medlem av Jesu Kristi Kirke

BS 48

2:23

Bst-1-2-4-5 

I belong to the church of Jesus Chist

77

Jeg er som en skinnende stjerne

BS 84

3:51

1

I Am Like a Star

163

Jeg folder mine hender små

BS 143

  -

 

  -

 -

Jeg føler meg så lykkelig

BS 140

3:45

2-3 

I always have a happy feeling

157

Jeg går med deg

BS 78

3:29

2-6-7

I'll Walk with You

140

Jeg har en Fader god

BS 8

1:3

Bst-1-2-3-4-5-6

I Know My Father lives

5

Jeg har to fine føtter AS 32 5:41   Two Happy Feet 270

Jeg har to hender små

BS 126

5:43

1-3

I Have Two Little Hands

272

Jeg håper på misjon jeg kalles

BS 91

4:5

2-3-5-7

I Hope They Call Me on a Mission

169

Jeg kjenner deg, du kjenner meg

L.o.N. aug.1992

5:33

2

I know you, and you know me

263

Jeg kneler ned hver en dag

L.o.N. mars 1991

1:11

1-2

I kneel to pray, ev'ry day

14

Jeg kom til jord med kraft til å velge BNMP 2012  -   I came to earth with power to choose  -

Jeg liker hver en fødselsdag

Liahona, okt. 1999

2:43

2-3

I Like My Birthdays

104

Jeg liker å studere Skriften

BS 66

3:4

Bst-4-5-6-7 

I like to read the holy scriptures

109

Jeg må alltid velge rett

BS 82

3:48

2-3-4-6

Choose the Right Way

160

Jeg prøver Herrens budskap

BS 72

3:35

1-4-5-6

I Want To Live The Gospel

148

Jeg prøver å ligne Jesus

BS 40

2:24

Bst-1-2-4-5-6-7

I'm Trying To Be Like Jesus

78

Jeg ser min mor som kneler

BS 102

4:16

Bst-4-6-7 

I see my mother kneeling

190

Jeg ser vår Herres tempel

BS 99

2:35

Bst-1-2-5-6

I Love to See the Temple

95

Jeg stille går gjennom kirkens dør

BS 141

3:44

3

The Chapel Doors

156

Jeg søker Herren i unge år

BS 67

3:3                                     

4-6

Seek the Lord Early

108

Jeg så ut av vinduet

BS 118

5:13

1

Popcorn Popping

242

Jeg takker deg, Fader

BS 9

1:5

2-3-5

I Thank Thee, Dear Father

7

Jeg tror at jeg må være ærlig

BNMP 1987

3:36

1-2

I Believe in Beeing Honest

149

Jeg undres, på hans gjenkomstdag

BS 46

2:26

2-4-5-6-7 

I wonder, when he comes again

82

Jeg vet at hver kveld

BS 4

1:13

2-3-4-7 

All over the world at the end of the day

16

Jeg vet om et navn

BS 106

4:35

 

I know a name

208

Jeg vet Jesus elsker meg BNMP 2010     I Know That My Savior Loves Me  

Jeg vet ærbødighet er mer enn stillhet

BS 12

1:35

 

Rev'rence is more than just quietly sitting

31

Jeg vifter

AS 9       

5:42

 

I Wiggle

271

Jeg vil følge Guds plan

BS 86

4:1

2-4-5-6

I Will Follow God's Plan

164

Jeg vil følge Ham i tro

Liahona, febr. 2003

  -

 

I Will Follow Him in Faith

 -

Jeg vil gå med Jesus Vennen febr. 2020   -       
Jeg vil hver dag arbeide og bygge BNMP 2009   -   I am a builder working each day

  -

Jeg ønsker å døpes Liahona, april 2009   -   I Want to Be Baptized  -

Jeg ønsker å være snill og god

BS 83

3:33

1-2

Kindness Begins with Me

145

Jesu fødsel

BS 32

2:1

 

The Nativity Song

52

Jesu Kristi Kirke

BS 48

2:23

Bst-1-2-4-5

The Church of Jesus Christ

77

Jesus elsket alle småbarn

SMM B-51 

2:8

1-2

Jesus Loved the Little Children

59

Jesus er min hyrde Liahona, sept. 2013 -   Jesus Is My Shepherd  Accomp. -

Jesus er vår kjæreste venn

BS 37

2:7

1

Jesus Is Our Loving Friend

58

Jesus har oppstått

BS 44

2:16

Bst-2-3-4-6

Jesus Has Risen

70

Jesus kom og ville døpes

BS 54

2:40

Bst-2-3-4-5-7

Jesus came to John the Baptist

100

Jesus Krist ble døpt i Jordan

L.o.N. des. 1997

2:22

 

When Jesus Christ was baptized

76

Jesus søkte sannhet Vennen febr. 2020    -      
Joseph gransket Skriften Vennen april 2020        

Joseph Smith, som ba så ydmykt

Liahona, okt. 2005

   -

 

Joseph Smith when humbly praying

 -

Julenatt

BS 24

1:38

3

Stars Were Gleaming

37

Kan vel jeg som liten er

BS 14

1:7

2-6

Can a Little Child Like Me

9

Kjære barn i vår Primær SMM B-3 5:24   Hello, Friends! 254

Kjære Far, jeg takker deg

BS 15

1:17

Bst

Thanks to Our Father

20

Kjære mor

BS 108

4:32

 

Mother Dear

206

Klart skinner solen

L.o.N. okt. 1998

2:11

 

Fair is the sunshine

62

Klokkene ringer

SMM F-13  

2:2

 

Christmas Bells

54

Kom mai, du skjønne milde

BS 147

  -

 

          -

  -

Kom og bli med til Primær  (Kanon)

 

5:26

 

Come With Me to Primary

255

Kraft fra Skriften

BNMP 2006

  -

 

Scripture Power

  -

La meg, o Gud, få høre

BS 75

4:9

2-4

Tell Me, Dear Lord

176

La oss som familie samles

BS 101

4:15

Bst-1-4

Let us gather in a circle

189

Lytt til hjertets spede klang    

SMM B-3   

3:2

1-2-7

Listen, Listen Round

107

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

BS 70

4:10

3-5

Teach Me to Walk in the Light

177

Lørdag

BS 105

4:21

2-5

Saturday

196

Min evige familie BNMP 2009   -   My Eternal Family

  -

Min Fader kjær han gir meg SMM B-44 3:37   I'm Glad to Pay a Tithing 150
Min far BS 111 4:38   My Dad 211

Min far han er min beste venn

BS 111

4:38

 

My daddy is my fav'rite pal

211

Min Frelsers kjærlighet

BS 42

2:21

Bst-2-3-4-6-7

I Feel My Savior's Love

74

Min Gud ga meg et tempel

BS 73

3:41

5

The Lord Gave Me a Temple

153

Min Gud har gitt meg sitt sanne ord

Liahona febr. 2003

   -

 

    

  -

Min himmelske Fader elsker meg

BS 16

4:50

Bst-1-2-4

My Heavenly Father Loves Me

228

Min kjære mor SMM G-20 4:30   My Mother Dear 203
Min tiende jeg gir SMM B-44 3:37   I'm Glad to Pay a Tithing 150
Mirakelet
Liahona juni 2018        

Mitt lille lys

BS 96

3:31

2

Shine on

144

Mitt liv er en gave

BS 86

4:1

2-4-5-6

My life is a gift

164

Mitt vitnesbyrd om jul Liahona des. 2019

Mitt ønske er å være misjonær

BS 90

4:4

2-4-5-6

I Want to Be a Missionary Now

168

Mor og far har barna kjær

BS 104

4:24

Bst-1-2-3 

I love mother, she loves me

198

Mor, fortell meg historien - 4:31   Mother, Tell Me the Story 204

Mor, jeg deg elsker

BS 107

4:34

 

Mother, I Love You

207

Mormons bok forteller oss

BS 62

 3:9

1-3-4

Book of Mormon Stories

118

Mormons bok vitner om Ham Vennen jan. 2020   -       

Måne og sol

BS 144

  -

 

        -

 -

Nadverden

Liahona, april 2000

2:18

 

The Sacrament

72

Nephis mot

BS 64

3:11

3-4-6

Nephi's Courage

120

Nynn din kjæreste sang Hjertets sanger, s.74 3:40   Hum Your Favorite Hymn 152

Når bestefar besøker oss (Copyright)

BS 113

4:28

 

When Grandpa Comes

201

Når du får en vrien jobb

BNMP 1982

4:3

 

When there is a task to do

167

Når familien er sammen

Liahona april 2004

4:19

 

When the fam'ly gets together

194

Når far kommer hjem

BS 110

4:37

 

Daddy's Homecoming

210

Når han kommer igjen

BS 46

2:26

2-4-5-6-7

When He Comes Again

82

Når jeg døpes

BS 53

2:42

5-6-7

When I Am Baptized

103

Når jeg er god og vennlig SMM  D-1   4:22   Whenever I am good and kind 197
Når jeg hører om pionerbarn Liahona juli 2016   -       

Når jeg nyter brød og vann

Liahona april 2000

2:18

 

As I take the water and bread

72

Når jeg til kirken går

BS 140

3:45

2-3

When I Go to Church

157

Når min mor meg trenger

BS 71

4:23

Bst-1-2 

When my mother calls me

197

Når vi hjelper

BS 108

4:25

1-3

When We're Helping

198

”Om fem år vil”, sa Samuel                       

L.o.N. des.1992

1:37

 

Said Samuel, "Within five years"

36

Om jeg går lett eller byrden er tung Vennen mars 2019        

Om kvelden når jeg er i seng

Primær 2, lekse 25

1:9

2

At night, when I'm alone in bed

11

Omvendelse

Liahona jan. 2005, s.16 lokal

2:38

 

Repentance

98

Over hele verden synger barn i kor

Liahona okt. 2003

  -

 

There are children singing all around

 -

Paktens vei Liahona, sept. 2014, s. 64  -       

Profeten tale vil til deg

BS 81

3:47

4-7 

Our prophet has some words to you

159

På en herlig vårdag

BS 57

2:30

Bst-3-5

On A Golden Springtime

88

Påskens hosianna

Liahona april 2003

2:15

 

Easter Hosanna

68

Regnet pøser

BS 117

5:12

1

Rain Is Falling All Around

241

Rull din hånd

AS 10   

5:45

 

Roll Your Hands

274

Samuel forteller om Jesusbarnet

L.o.N. des.1992

1:37

6

Samuel Tells of the Baby Jesus

36

Sannhet fra Elijah

Liahona okt. 2001

2:32

 

Truth from Elijah

90

Sannheten gjengitt

Liahona, okt. 2005

  -

 

Truth Restored

 -

Se, barnas hjerter har vendt seg til fedrene

Liahona okt.2001

2:32

 

The hearts of the children

90

Se, Gud har skapt vår jord så skjønn

BS 122

4:52

1

I Think the World Is Glorious

230

Se, hvor sneen faller lett

SMM G-14 

5:19

 

Falling Snow

248

Se høsten kommer

SMM G-7   

5:17

 

It's Autumntime

246

Se, Maria, se på din sønn

L.o.N. des.1993

1:42

 

Mary, Mary, Hush, See the Child

40

Se, vi har tre farger

BS 131

5:28

 

Our Primary Colors

258

Selv om jeg nå er et barn

BS 88

4:2

6

Thought a boy I may appear

166

Sing a Song  Round

CS 253   

5:22

 

Sing a Song

253

Slektshistorie, det er det jeg gjør

BS 100

2:34

5

Family History - I Am Doing It

94

Smil

BS 128

5:37

Bst-1-2

Smiles

267

Små pionerbarn

BS 137

4:39

1-5

Pioneer Children Sang As They Walked

214

Små stemorsblomster

SMM G-21  

5:15

 

Little Purple Pansies

244

Som et barn av Gud BNMP 2012  -   As a Child of God  -

Som jeg har elsket

BS 74

3:27

1-2-3-4-5-6-7 

As I have loved you

136

Som morgensolen skinner SMM G-20 4:30   Like Sunshine in the Morning 203

Sommerfuglen

BS 148

  -

 

     -

 -

Sov lille Jesus

L.o.N. des. 1990

1:47

 

Sleep, Little Jesus

47

Sov nå søtt

BS 28

1:45

2

Mary's Lullaby

44

Stem i en sang

BS 124

5:21

 

Lift Up Your Voice

252

Stille nå, kjære barn

BS 11

1:27

Bst-1-2-4

Reverently, Quietly

26

Stille som det dype vann

SMM B-27  

1:29

 

We are Reverent

27

Sto Jesus opp til liv igjen?

BS 45

2:12

Bst-2-4-6-7

Did Jesus Really Live Again?

64

Surt og grettent ansikt

BS 128

5:37

Bst-1-2

If you chance to meet a frown

267

Syng når mot kveld

BS 114

4:18

 

Sing Your Way Home

193

Syng på din vei

BS 114

4:18

 

Sing Your Way Home

193

Synge en sang er moro

BS 129

5:23

Bst-1

Singing a song is fun to do

253

Søk, overvei og be

BS 66

3:4

Bst-4-5-6-7

Search, Ponder and Pray

109

Så gøy det er når bestefar besøker oss  (Copyright)

BS 113

4:28

 

It's always fun when grandpa comes

201

Så ofte jeg vandrer 

BS 109

4:29

 

I Often Go Walking

202

Til Herren gir jeg tiende

Liahona, okt. 2006

3:38

2

I Want to Give the Lord My Tenth

150

To hender små  Copyright

AS 8      

5:44

 

My Hands

273

To ører    

Primær 2, lekse 25

5:40

2

I Have Two Ears

269  

To øyne små

AS 4      

5:39

1

Two Little Eyes

268

Tro

BS 50, Vennen jan. 2019

2:36

2-3-4-6-7

Faith

96

Tro er å vite

BS 50

2:36

2-3-4-6-7

Faith is knowing the sun will rise

96

Vend barnas hjerter

BNMP 1984

2:33

 

The Hearts of the Children

92

Vi burde mer tenke på Jesus

SMM B-55 

2:17

2

To Think About Jesus

71

Vi bøyer våre hoder ned

BS 18

1:25

2

We Bow Our Heads

25

Vi deg gratulerer

BS 134

5:56

Bst 

Happy, Happy Birthday

284

Vi er blitt født av gode foreldre

BS 92

4:7

2-3-4-7 

We have been born, as Nephi of old

172

Vi er kalt

BS 94

4:8

6

Called to Serve

174

Vi er ulike

L.o.N. aug. 1992

5:33

2

We Are Different

263

Vi roer ned

AS 7      

5:47

 

To Get Quiet

275

Vi tar hverandres hender

BS 145

  -

 

      -

 -

Vi vil bringe sannhet til jord

BS 92

4:7

2-3-4-7

We'll Bring the World His Truth

172

Vi vil synge av glede

BS 108

4:25

1-3 

When we're helping, we're happy

198

Vil de forstå?   4:13   How Will They Know? 182
Ville jeg ha vært den samme BNMP 2008   -   If the Savior stood beside me  

Villig hjelper jeg

BS 71

4:23

Bst-1-2

Quickly I'll Obey

197

Vær alltid tro

BS 81

3:47

4-7

Stand for the Right

159

Vær en pioner

BS 138, Vennen juli 2019

4:43

 

To Be A Pioneer

218

Våg gjøre rett

BS 80

3:46

1-2-3-4-5-6-7

Dare to Do Right

158

Vår dør er alltid åpen SMM D-7  5:25   Our Door Is Always Open 254
Vår Frelser elsker sine får Vennen april 2019        
Vår Guds familie er meg og deg Liahona, okt. 2008, BNMP 2014  -   Our Father has a Family  Liahona Oct.2008

Vår Gud befalte Nephi

BS 64

3:11

3-4-6

The Lord commanded Nephi

120

Vår verden er stor og rund som en ball AS 36 5:5 1 The World Is So Big 235

Våren har kommet     (Copyright)

SMM G-4   

5:8

 

Springtime is Coming

238

Vår verden er deilig

BS 123

5:3

Bst-1

The World Is So Lovely

233

Ærbødig må jeg være

BS 13

1:31

Bst-2

I Will Try to Be Reverent

28

Ærbødighet er mer enn stillhet

BS 12

1:35

2

Reverence Is Love

31

Å, hør nå, min lille

BS 30

1:48

2

Oh, Hush Thee, My Baby

48

Å, la meg høre om Jesus

BS 36

2:5

1-2

Tell Me the Stories of Jesus

57