Utdrag fra kapitlet ÆRBØDIGHET

(Undervisning intet større kall, s.83.)  Engelsk

 

 

 

Bruk musikk

Eldste Boyd K. Packer sa:  "Musikk kan skape en åndelig atmosfære som innbyr åpenbaringens og vitnesbyrdets ånd" (i Lys over Norge, jan. 1992, s.26).  Bruk preludium til å skape en ærbødig atmosfære.  Bruk musikk i de leksjonene du underviser i.