NOTE    Salmer 1993

 

 

 

Benytt enhver anledning  

Nr. 176, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

Lett

 

1. Benytt enhver anledning,

la ingen gå forbi.

Gjør godt mens solen skinner,

arbeid, det natt vil bli.

Vi kan ei byde solen

å lyse hver en tid.

Ei kan vi byde skyggen

å alltid borte bli.

 

2. Ja, tiden flyr på vinger,

den holdes ei igjen.

Den kommer og den svinner

i evigheten hen.

Om vi ei tenker klarlig,

anledningen går tapt.

Husk, livet rinner hastig,

så gjør hva Gud har sagt.

 

3. Som vintertiden følger

den milde sommerdag,

kan lett din glede svinne

og bli til ubehag.

Forsøk hver dag å fylle

med noe av verdi,

legg bort enhver uvane,

og gå den smale sti.

 

4. Benytt enhver anledning,

da vil du sikkert stå.

Vit, punktlighet seg sømmer,

alt godt du vil oppnå.

Vær alltid god, barmhjertig,

av hjertet ærlig, stor.

Gud elsker hver oppriktig

som på hans budskap tror.

 

Tekst og musikk:  Robert B. Baird, 1855-1916

Alma 34:32–33

Salme 119:60