NOTE    Salmer 1993

 

BØNNEN ER SJELENS DYPE TRANG   

Nr. 57, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

Fredfullt

 

1. Bønnen er sjelens dype trang,

tenkt eller sagt med ord,

berører strenger med en klang

som dypt i hjertet bor.

 

2. Bønnen kan være sukk i lønn,

en tåre for en kjær,

et øye vendt mot  himlen skjønn,

og bare Gud er nær.

 

3. Bønnen kan være enkle ord,

slik småbarn sier dem. 

En bønn, en tanke i oss bor

som når til himlen hjem.

 

4. Bønnen er kristnes liv og ånd,

et liv i kjærlighet. 

Ved bønn de ledes ved hans hånd

til evig salighet.

 

5. Bønnen er anger sagt med ord:

”Aldri jeg synde mer.”

Og engler frydes, og i kor,

de roper: ”Se, han ber!”

 

6. Som dine barn vi samles i bønn,

som søsken vi deg ber:

”Vi kommer nær din egen Sønn,

som nådig til oss ser.”

 

7. Ei bare bønn fra jorden når

opp til en Far som ser,

for Jesus ved hans trone står,

for syndere han ber.

 

8. Ved deg vi alle ledes hjem,

du kjære Frelser stor.

Ved bønn du også nådde frem,

lær du oss bønnens ord.

 

 

 

Tekst:     James Motgomery, 1771-1854

Musikk:  George Careless, 1839-1932

 

3 Nephi 13:5–13; 18:15–20

Jakobs brev 5:16