Salmer 1993

 

 

BRED DINA VIDA VINGAR 

Nr. 88, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)

YouTube 1 

 

Rolig

 

1. Bred dina vida vingar,

o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila

i ve och väl hos dig.
Bli du min ro, min starkhet,

min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar

få leva av din nåd.

 

2. Förlåt mig alla synder,

mig rena i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne,

en vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad

oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter

till nattens vila gå.

 

Tekst:    Lina Sandell-Berg, 1832-1903

Musikk:  Svensk folkemelodi

 

Matteus 23:37

2. Nephi 25:23

 

 

Lina Sandells hjemmeside