NOTE    Primærsanger      

 

 

 

DA  JOSEF  DRO  TIL  BETLEHEM 

Side 22, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

mp3    (CD 1:39)   

 

 

Tankefullt

 

1. Da  Josef dro til Betlehem, jeg tror han ryddet pent.

Han la sitt verktøy fint på plass og feiet gulvet rent.

Han drev sitt esel fremover.  Maria satt på det,

og i en liten bylt han brød og geitost hadde med.

 

2. Jeg tror at han i herberget var fylt av ærefrykt.

Han passet på Marias sønn, som skulle ha det trygt.

Og Josef glattet barnets svøp, han var så snill og god.

Jeg tror at Jesus følte all hans styrke og hans ro.

 

3. I dempet lys fra lykten tett ved krybben Josef satt

og holdt den lille Jesus trygt i denne stille natt.

 

 

Tekst:     Bessie Saunders Spencer, 1898–1989. © 1960 © fornyet.

Musikk:  I. Reed Payne, 1930-2009. © 1977 SDH

 

Lukas 2:1–7