NOTE    Salmer 1993

 

 

 

DE SKJØNNE, EDLE SANNHETSORD  

Nr. 180, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3 

 

Med glede

 

1. De skjønne, edle sannhetsord

vi lærer her i dag,

er åpenbart fra Gud til jord,

all pris til hans behag.

 

[Kor]

O, skjønne, edle ord,

sendt fra vår Gud til jord,

de frelse vil enhver som tror,

de skjønne og edle ord.

 

2. De kommer fra apostlers munn,

hvis navn vi ære vil.

I motgang og i sorgens stund

de fjerner all vår tvil.

 

3. De kommer fra profeter som

ei verdens ros har fått,

som refser og som feller dom,

men også ser alt godt.

 

4. Når ordet tales klart til deg

og Ånden i deg bor,

er det til hjelp på livets vei

for liten og for stor.

 

5. Og teksten som er Herrens ord

og visdommens juvel,

vil være livets rettesnor

for hver en trofast sjel.

 

 

Tekst:    Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musikk: Edwin F. Parry, 1850–1935

 

Lære og pakter 1:38

 

Lære og pakter 84:43–45