NOTE    Salmer 1993   

 

 

Deilig er jorden 

Nr. 118, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  YouTube   2  3  4

 

Rolig

 

 

1. Deilig er jorden,

prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang.

Gjennom de fagre

riker på jorden

går vi til paradis med sang.

 

2. Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang;

aldri forstummen

tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang.

 

3. Englene sang den

først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød;

Fred over jorden,

menneske fryd deg!

Oss er en evig Frelser født!

 

 

Tekst:      Bernhard Severin Ingemann, 1789-1862

Musikk:  Tysk melodi, 18. årh.

 

Salme 19:2

Esaias 9:6

 

Engelsk