NOTE    Primærsanger

 

 

DEN HELLIGE ÅND

Side 56, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3    (CD 2:44)    Illustrasjon

 

Enkelt

 

1. Da Kristus var på jord,

han sa han ville gi

Den hellig’ ånd som hjelp for oss,

han skulle stå oss bi. 

Og Ånden til oss hvisker

med sin milde røst. 

Han vitner om vår Gud og Kristus,

gleder og gir trøst.

 

2. Og når vi blir bekreftet

ved prestedømmets makt,

blir Ånden derved gitt til oss,

som Jesus klart har sagt.

Å, må jeg alltid lytte

til den milde røst! 

Da velger jeg det rette og vil

føle Åndens trøst.

 

 

Tekst:    Jeanne P. Lawler, f. 1924; forandr. © 1977, 1989 SDH

Musikk: Jeanne P. Lawler, f. 1924. © 1977 SDH

Johannes 14:26    Presentasjon (The Friend, august 2005, juni 2010)