NOTE    Salmer 1993

 

DEN KJÆRLIGHET SOM STRÅLER KLAR  

Nr. 147, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

Fredfull

 

1. Den kjærlighet som stråler klar,

som sier: ”Skje din vilje, Far,”

som gir oss enhet, tro og svar,

 

[Refreng]

kom, fyll min sjel i dag. 

Kom, fyll min sjel i dag.

 

2. Den kjærlighet som varer ved,

som fyller hjertet med din fred,

som styrker vår familie

 

3. Den kjærlighet som tåler slag,

som vinner over nederlag,

som holder ut til siste dag,

 

4. Å, gi meg vilje til å se

en venn i hver en  fiende. 

Å, før meg trygt til livets tre, 

 

 

 

Tekst og musikk:  Lorin F. Wheelwright, f. 1909.

© 1969, 1985  Lorin F. Wheelwright.  Denne salmen kan kopieres til leilighetsvis bruk i hjem og kirke.

 

Moroni 7:45–48

Johannes 17:20–23