NOTE    Primærsanger  

 

 

DEN  STILLE  HVISKEN 

Liahona, april 2006   

mp3    (CD 3:1)

Ærbødig

Dypest i mitt lille hjerte Ånden stille hvisker

og redder meg fra all den synd jeg ser.

Hvis jeg prøver leve rett, leder Han i alt og ett.

Han lærer, beskytter og gir meg sannhets lys.

Stille lytt til Den hellig ånd som hvisker,

stille lytt til den milde røst.

 

 

Tekst og musikk:  Merrill Bradshaw, 1929-2000.  © 1969 SDH

Lære og pakter 8:2–5

 

 

Presentasjon (The Friend, august 2007)

 

Foreslåtte bevegelser til siste del av sangen:

Stille lytt til  Den (hånden bak øret)

hellige ånd som hvisker,  (pekefinger på leppene)

stille lytt  til  den (hånden bak øret)

milde røst. (hånden over hjertet)

 

(Se Primær 2, lekse 13)