NOTE    Salmer 1993

 

 

 

DET ER EN TID DA RO OG FRED

Nr. 56, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

Ettertenksomt

 

1. Det er en tid da ro og fred

jeg søker meg i lønn.

Det er når jeg meg bøyer ned

for Gud i ydmyk bønn.

 

[Kor]

Gå, min sjel, til Gud i bønn,

be til ham hver dag i lønn!

Må Guds ånd og nådens ord

være meg en trøst på jord.

 

2. På kursen over livets hav

i storm og bølgers drønn

jeg hentet kraft som Gud meg ga,

ved hjertets stille bønn.

 

3. Når ondskaps makt meg frister stygt,

jeg stoler på Guds Sønn,

Min Frelser vil meg hjelpe trygt,

jeg går til Gud i bønn.

 

4. Den smale vei til himlens bo,

som synes meg så skjønn,

den finnes kun når full av tro

jeg søker Gud i bønn.

 

 

Tekst og musikk: Hans Henry Petersen, 1835–1909

 

Matteus 6:6

 

Alma 33:3–11