NOTE    Primærsanger      

 

 

 

DET  LILLE  BARN  JESUS

Side 26, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

mp3    (CD 1:44)   

 

 

Som en vuggevise

 

1. Det lille barn Jesus i krybben sov søtt

foruten en seng  og i fattigdom født.

Men himmelens stjerner så ned hvor han lå,

det lille barn Jesus på leie av strå.

 

[Kor]*

Han sov,  (Han sov,) han sov,  (han sov,) 

han sov, vår Frelser i en stall.

Han sov,  (Han sov,) han sov,  (han sov,) 

han evig prises skal.

(han evig   prises, prises skal.)

 

2. Skjønt kveget i stallen forstyrret hans søvn,

ei gråt eller klaget vår Herre, Guds Sønn.

Jeg elsker deg Jesus, fra himlen se ned,

og vern om mitt leie, og gi meg din fred.

 

 3. Jeg ber deg: Forbli, Herre Jesus, hos meg,

velsign alle småbarn, og elsk også meg.

Bevar oss som dine den stund vi er her,

og la oss i himlen få bo hos deg der.

 

 

* Koret kan synge unisont eller tostemt.

 

Tekst:    tilskr.  Martin Luther, 1483–1546

Musikk: Charles H. Gabriel, 1856–1932

Lukas 2:3–7

Lukas 18:15–17