NOTE    Salmer 1993

 

 

 

DIN ÅND, O GUD HAR LÆRT OSS MER

Nr. 75, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

 

Inderlig

 

1. Din ånd, o Gud, har lært oss mer

enn det vi får fra Skriftens ord.

Vårt høye mål på ny vi ser

og vet du er oss nær på jord.

Ved Sinais busk, som fordum brant,

din nærhet ei så klart vi fant.

 

2. ”Brant ikke hjertet i vårt bryst?” 

Vi vet vi Ånden med oss har.

Den maner oss til edel dyst,

og den oss viser plikten klar.

Å, la den lede oss hver dag

i ord og gjerning til behag.

 

 

Tekst:    Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 SDH

Musikk: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 SDH

 

Mosiah 5:2

 

Lukas 24:32 (13–35)