NOTE    Salmer 1993

 

Du herrers Herre  

Nr. 104, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

Bønnfylt

 

1. Du herrers Herre, send din ånd

i denne nadverdsstund.

Vi ønsker bryte syndens bånd

og stå på sikker grunn.

 

2. Å, må vi alltid huske på

du for oss alle led.

Til Golgata du ville gå

og gi oss alle fred.

 

3. Bered oss så vi kan forstå

din nåde her på jord.

Den gis til store og til små,

til hver en sjel som tror.

 

4. Å, søsken, lev ham alltid nær

så fred kan herske her.

Tilgi så han kan oss tilgi,

og i hans ånd forbli.

 

5. Et fellesskap i kjærlighet

og fullendt harmoni,

din glede og barmhjertighet

har vi evindelig.

 

Tekst:    Andrew Dalrymple, f. 1817

Musikk: George Careless, 1839-1932

 

1 Peter 2:21, 24

Mosiah 4:12–13