NOTE    Primærsanger

 

 

 

EN ENGEL KOM TIL JOSEPH SMITH

Liahona, april 2007   

mp3    (CD 2:27)   

 

 

Med overbevisning

 

1. En engel kom til Joseph Smith

og opp av jorden tok

opptegnelser som der lå skjult,

en hellig edel bok.

 

2. Den taler om et folk som dro

til et velsignet land.

Og Herren selv, han ledet dem.

De krysset store vann.

 

3. Og Nephis folk og Lamans folk,

som kom dit for å bo,

når de adlød vår Herres ord,

da fikk de fred og ro.

 

4. Nå vil jeg lese denne bok,

så jeg forstår dens ord,

at Gud i himlen elsker oss

i hvert et land på jord.

 

 

 

Tekst:    Anna Johnson, 1892-1979.  © 1969 SDH

Musikk:  A. Laurence Lyon, 1934-2006.  © 1969 SDH

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

Joseph Smith—Historie 1:59

1 Nephi 18:22–23

4 Nephi 1:15–18

Moroni 10:3

Presentasjon (The Friend, mai 2007)