NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

 

EN GAVE STOR

Syng med meg, B-1

mp3    (CD 3:32)

 

Enkelt

 

En  gave stor er godhet,

slik glede den meg gir.

Når jeg er god mot andre,

glad jeg blir.

 

Tekst og musikk:  Sharon Steed, f. 1935. © 1969 SDH

Moroni 10:18–19

Efeserbrevet 4:32