NOTE    Salmer 1993

 

 

 

FADER VÅR I HIMLEN

Nr. 69, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

 

Inderlig

 

1. Fader vår i himlen,

deg anroper vi. 

Se til barnevrimlen,

kom og stå oss bi! 

Når oss trengsel nærmer,

fiendens hån og spott,

de i ondskap svermer,

la oss gjøre godt!

 

2. Hellig skal da vorde,

gode Gud, ditt navn

for hva godt du gjorde

til vårt sanne gavn!

Aldri la oss glemme

Jesu Kristi bud,

måtte det bestemme

all vår ferd, o Gud!

 

3. Til oss kom ditt rike

som vi elsker mer,

mer enn ord kan sige,

mer enn øyet ser.

Gi oss kraft og styrke

så vi stride kan

imot verdens mørke

her i dette land!

 

4. Fader, skje din vilje

her på denne jord!

Ren som markens lilje

Sønnen hos deg bor.

La ditt lys utspredes

som du nå har tent,

da vil mange gledes

som deg ei har kjent.

 

 

Tekst:    Ukjent

Musikk: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Salme 147:1

Matteus 6:9-13