NOTE    Salmer 1993

 

 

FADER, VI SYNGER I YDMYKHET 

Nr. 38, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

 Energisk

 

1. Fader, vi synger i ydmykhet,

takker deg for all din kjærlighet,

for den beskyttelse du vil gi

alle som lover å stå deg bi.

Motta vår takk for ditt sanne ord

og lyset som gir oss glede stor.

Du  evangeliet har oss bragt,

vi nå med deg har gjort evig pakt.

 

2. Må våre bønner din trone nå,

hvor du med kjærlighet vil forstå.

Fader, led oss på den rette sti

så vi for evig deg trofast bli!

Takk for din godhet og nåde stor,

 styrk oss i troen på dine ord.

Lovsang fra hjertene sendes ut,

priser deg evig, o allmakts Gud.

 

 

Tekst and musikk: Evan Stephens, 1854–1930

Salme 13:6

Lære og pakter 136:28