NOTE    Primærsanger      

 

 

 

FAMILIEBØNN

Side 101, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3    (CD 4:15)   

 

Ærbødig

 

1. La oss som familie samles

og knele ned i bønn

og takke Gud vår Fader

for velsignelser, vår lønn.

 

2. La oss takke for hvert måltid,

for klær og hus og hjem,

for mor og far og søsken,

for all omsorg ifra dem.

 

3. Ja, vi trofast må ham tjene

i gjerning, tanker, ord,

og ydmykt sammen knele

hver en dag vi får på jord.

 

Tekst og musikk: DeVota Mifflin Peterson, 1910–1996. © 1969 SDH

Lære og pakter 59:7

3 Nephi 18:21