NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

FEDRENES GUD, HØR DEG ANROPER VI

Nr. 60, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

 

Bestemt 

 

1. Fedrenes Gud, hør deg anroper vi,

vi, dine barn, som du har gjort fri. 

La oss din nærhet og frelse oppnå,

aldri fra deg la oss gå!

 

[Kor]

Aldri, aldri, aldri fra deg la oss gå!

Alltid, alltid, alltid vi ber til deg så.

 

2. Takk for din godhet, du Herre så stor.

Lovsangen stiger til deg opp fra jord.

Kilde til livet, vi elsker deg så,

aldri fra deg la oss gå!

 

3. Ga du oss ei evangeliets fred,

bolig i Sion, de helliges sted?

Hjelp oss hver dag så vi det kan forstå,

aldri fra deg la oss gå!

 

4. Du gir oss styrke i kampen så hård.

Fremad vi streber til målet vi nå

og i din herlighet alltid kan stå,

aldri fra deg la oss gå!

 

 

Tekst:   Charles W. Penrose, 1832–1925

Musikk: Ebenezer Beesley, 1840–1906

 

Salme 119:10

 

Lære og pakter 14:7