NOTE (Copyright)    Salmer 1993

 

 

 

FOR HVER EN HELLIG

Nr. 33, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3 (Copyright)

 

Majestetisk

 

1. For hver en hellig som sitt løp har endt

og som sin tro for verden har bekjent,

Jesus, ditt navn må alltid holdes rent.

Halleluja, halleluja.

 

2. Enhver soldat som kjempe vil med flid,

ser alltid hen til dem i fordums tid,

håper med dem å finne harmoni. 

Halleluja, halleluja.

 

3. Du er vår klippe, motgang du forstår.

Du er vår høvding i vår kamp så hård.

Du er vårt lys, et lys som ei forgår.

Halleluja, halleluja.

 

4. Og når vår kamp er hård og striden lang,

vi i det fjerne hører sei’rens sang,

styrke og kraft vi føler nok en gang.

Halleluja, halleluja.

 

5. Fra fjern og nær, fra alle himmelstrøk

strømmer de inn i skarer uten tall,

synger for Fader, Sønn og Hellig ånd.

Halleluja, halleluja.

 

 

Tekst:    William Walsham How, 1823–1897, forandr.

Musikk: Ralph Vaughan Williams, 1872–1958.

 

Opptrykk fra  English Hymnal med tillatelse fra Oxford University Press.

Kopiering kun med skriftlig tillatelse fra rettighetsinnehaver.

2 Timoteus 4:7–8

Johannes åpenbaring 14:12–13