NOTE  Salmer 1993

 

 

 

FRA HIMLENS HØYE HVELV

Nr. 8, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

 

Ettertenksomt

 

1. Fra himlens høye hvelv

en hellig engel fór

med budskap fra Gud selv

til fallen slekt på jord.

Og i Cumorahs høyde gjemt

opptegnelser ved Gud var kjent.

Og i Cumorahs høyde gjemt

opptegnelser ved Gud var kjent.

 

2. Forseglet av Moroni,

de ble i jorden gjemt

i mange hundre år,

men ble av Gud ei glemt.

En dag de skulle komme frem,

kan gi sitt lys til mange hjem.

En dag de skulle komme frem,

kan gi sitt lys til mange hjem.

 

3. Om Josefs egen slekt

opptegnelse vi får

og i vår varetekt

en bok som ei forgår.

Moroni kom en dag her ned

og viste Skriftens skjulte sted.

Moroni kom en dag her ned

og viste Skriftens skjulte sted.

 

4. Den tid til sist opprant

da lys til oss ble bragt,

og dødens mørke svant.

O, menneske, gi akt!

Til jorden lovens fylde kom,

tilbydes nå før verdens dom.

Til jorden lovens fylde kom,

tilbydes nå før verdens dom.

 

5. O, Israel, deg gled,

for Sion er ditt hjem.

Vær tro og forbered

et nytt Jerusalem.

La verden høre Herrens ord,

la sannhet skinne over jord!

La verden høre Herrens ord,

la sannhet skinne over jord!

 

Tekst:    Parley P. Pratt, 1807–1857

Musikk: John E. Tullidge, 1806–1873

 

Joseph Smith—Historie 1:30–34

Lære og pakter 128:20