NOTE    Salmer 1993

 

 

FREMAD, KRISTI STRIDSMENN

Nr. 161, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

Friskt

 

 

1. Fremad, Kristi stridsmenn, frem til hellig strid!

Foran oss går Jesus, som i fordums tid.

Kristus, kongers konge, leder selv sin hær.

Se, hans banner bølger, seieren er nær!

 

[Refreng]

Fremad, Kristi stridsmenn, frem til hellig strid!

Foran oss går Jesus, som i fordums tid.

 

2. Som en mektig fylking, Herrens hær går frem.

Mange alt har seiret. vi vil følge dem.

Sammen vil vi kjempe, for vi er jo ett,

ett i troen, håpet og i kjærlighet.

 

3. Kongetroner vakler, rikene forgår.

Jesu Kristi rike evig fast består.

Helvets porter aldri overhånd skal få.

Det er Herrens løfte, og det ord skal stå.

 

4. Fremad da, bli med oss!  Striden blir ei lang

Bland med oss din stemme i en seierssang!

Englers myriader og de frelstes kor

gjennom evigheter priser kongen stor.

 

 

Tekst: Sabine Baring-Gould, 1834–1924

Musikk: Arthur S. Sullivan, 1842–1900

5. Mosebok 31:6

2 Timoteus 2:3