NOTE    Salmer 1993

 

 

FULL AV GJERNING ER MIN DAG

Nr. 171, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

Energisk

 

1. Full av gjerning er min dag

før solnedgang,

for meg selv og slekters tall,

før solnedgang,

hver unyttig hvisken glemme,

være målbevisst, bestemme,

glad min daglig’ dont å fremme

før solnedgang.

 

2. Ja, min stemme løftes må

før solnedgang,

kjærlig ord til mange nå

før solnedgang.

Hver en bønn om hjelp må høres

og hver tapt til lyset føres,

ja, med glede la det gjøres

før solnedgang.

 

3. Som jeg vandrer på min vei

før solnedgang,

Herrens bud jeg glemmer ei

før solnedgang. 

Det er synd som må bekjennes,

fra all urett må omvendes

skal velsignelsen meg sendes

før solnedgang.

 

 

Tekst:    Josephine Pollard, 1834–1892

Musikk: William J. Kirkpatrick, 1838–1921

Alma 34:32–35

Lære og pakter 88:123–125