NOTE    Salmer 1993

 

 

GJØR  HVA  ER  RETT 

Nr. 133, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

Bestemt

1. Gjør hva er rett, snart dagen opprinner,

seire vil lyset, vær alltid beredt.

Himmelens engler i stillhet nedskriver

hele vår vandel, så gjør hva er rett.

 

[Refreng]

Gjør hva er rett, la så følgende komme! 

Svikt ei i kampen for frihet og rett!

Modig gå fremad til prøven er omme,

Gud deg beskytter, så gjør hva er rett!

 

2. Gjør hva er rett, snart lenkene brytes,

åkene splintres, selv mørket er spredt.

Håpet om frihet av folkene nytes,

sannheten seirer hver gang du gjør rett.

 

3. Gjør hva er rett, vær tro og frimodig! 

Fremad, kun fremad, din lønn er beredt!

Tørres skal tåren er veien enn blodig. 

Himlen deg signer hver gang du gjør rett.

 

 

 

Tekst:     Ukjent, The Psalms of Life, Boston 1857

Musikk:  George Kaillmark, 1781-1835

5. Mosebok 6:17–18

Helaman 10:4–5