NOTE        Salmer 1993   

 

 

 

Guds ånd som en ild 

Nr. 2, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    

Unge kvinners leirhåndbok, s.76  

mp3   Salmens historie  YouTube 1  2  3   

 

Jublende

 

1. Guds ånd som en ild  nå begynner å lue,

vi siste dags verket på jorden nå ser.

Ja, fedrenes håp vi begynner å skue,

og det som var uttalt, på jorden skal skje.

 

[Refreng]

Vi synger en lovsang med himmelens hære:

Hosianna, hosianna, for Gud og hans Sønn!

For dem i det høye tilkommer all ære

fra nå og for evig!  Amen, ja, amen.

 

2. Nå Herren har utrakt sin hånd over jorden

og samler hver hellig tross mørkhetens makt.

Han atter har gjengitt sitt prestedøms orden,

og dette forkynner hans evige pakt.

 

3. Vi ikler oss alle en åndelig styrke

så himmelens rike kan komme her ned,

og vi gjennom tro kan begynne å arve,

og Guds egen herlighet blir oss til del.

 

4. Velsignet er dagen når løven og lammet

de vandre skal sammen i fred og i ro.

Og Efraim blir kronet og signet i Sion,

Og Jesus skal komme fra himmelens bo.

 

 

 

Tekst:     William W. Phelps, 1792-1872. 

               Var med i den første SDH-salmebok, 1835.

               Sunget under innvielsen av Kirtland tempel i 1836.

 

Musikk:  Ukjent, ca. 1844

 

Lære og pakter 109:79–80

Lære og pakter 110

Presentasjon for barn (The Friend, juni 2002)