NOTE    Primærsanger

 

 

 

 

Gullplatene

Side 61, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)   

mp3    (CD 2:28)  Illustrasjon

 

Takknemlig

 

1. Gullplatene lå lenge skjult

dypt i et bakkehell,

inntil Gud fant en trofast mann

som ville tjene ham.

 

2. Opptegnelsene ble av Nephi ført,

en fordum mann så stor.

Nå skrevet står i Mormons bok

hans inspirerte ord.

 

 

Tekst:    Rose Thomas Graham, 1875–1967

Musikk: J. Spencer Cornwall, 1888–1983. Arr. © 1989 SDH

Joseph Smith—Historie 1:51–53 ;59