NOTE    Salmer 1993

 

 

HA  TAKK FOR  PROFETEN  DU  SENDTE 

Nr. 17, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

Unge kvinners leirhåndbok, s.75

mp3  Salmens historie  YouTube 1 

 

 

Klart

 

1. Ha takk for profeten du sendte,

du Herre, på denne vår dag,

for sannhetens baune du tente,

som åpnet vårt blikk for din sak.

Ha takk for hvert gode du yter

ditt folk med så gavmild en hånd.

Med jubel og fryd vi deg lyder. 

Å, fyll oss med ydmykhets ånd!

 

2. Når trengslenes uvær oss truer,

med ufred, forfølgelse, død,

Et lysende håp da vi skuer: 

Du frelse oss vil fra vår nød.

Vi stoler på deg og din nåde,

vi prøver så ofte ditt ord.

De onde mot Sion nå fråde,

vil snart være fjernet fra jord.

 

3. Din godhet som aldri oss svikter,

vi priser hver dag og hver stund.

Må ei et minutt våre plikter utslettes

av hjertenes grunn.

Fullkommenhets evige kunnskap

vi søker med iver og flid,

Mens de som forkaster ditt budskap,

vil møte en kummerfull tid.

 

 

Tekst:     William Fowler, 1830-1865

Musikk:  Caroline Sheridan Norton, 1808-ca.1860

Lære og pakter 21:1–5

Mosiah 2:41

Presentasjon for barn 2001

Presentasjon for barn 2008  Norsk

Bakgrunnshistorie

 

Pres. Gordon B. Hinckleys vitnesbyrd (1910-2008)