NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

Hans kjærlighet

Nr. 87, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  Salmens historie

 

 

Ærbødig

 

1. Hans kjærlighet som solens lys den fullendt er,

stråler her ned og fjerner splid og strid,

lys på vår vei tilbake til vår Fader kjær,

hvor du og jeg kan bo til evig tid.

 

2. Og Åndens røst om godhet hvisker til vårt sinn. 

Vær du vår trøst, så ondskap ei får makt. 

Tvil og besvær vil fjernes når vi kommer inn

og bundet er til ham i evig pakt.

 

3. Gud, du vår Far, som alt har skapt, vi til deg ber.

Din Sønn seg ga, han ofret seg og led.

Pris til hans navn!  Din lov vi elsker, lydig’ er,

og i hans favn vi finne vil hans fred.

 

 

 

Tekst:    Edward L. Hart, f. 1916. © 1977 SDH

Musikk: Crawford Gates, f. 1921. © 1977 SDH

Johannes 15:12–14

Lære og pakter 34:1–4