NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

HERRE, FØR VI SKILLES AD

Nr. 73, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3 YouTube 1

 

Bønnfylt

 

1. Herre før vi skilles ad,

takk og pris fra hver især. 

Dine ord har gjort oss glad,

 hjelper oss å ha deg kjær.

 

2. Må vi i vår ungdoms år

lære holde dine bud

og med tro i livets vår følge deg,

vår kjære Gud.

 

3. Du er nådig, mild og god,

vi vil kjempe for ditt ord,

som kan gi oss fred og ro

når vi trofast er på jord.

 

4. Gi oss kraft og styrke her,

stå i fristelse oss bi.

Når vi har din Sønn så kjær,

hvert et feiltrinn du tilgi.

 

 

Tekst:    George Manwaring, 1854–1889

Musikk: Benjamin Milgrove, 1731–1810; arr. av Ebenezer Beesley, 1840–1906

 

Salme 119:33–35