NOTE  Salmer 1993

 

 

 

HILL DEG, O SION, VI PRISER DEN MORGEN

Nr. 9, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

 

Med glede

 

1. Hill deg, o Sion, vi priser den morgen

lyset du sendte med sannhetens makt.

Du stanset klage og jaget bort sorgen,

høres nå skal hva profeter har sagt.

 

2. Gled deg, for Sion sin frihet nå skuer,

snart vil han stå som en elskelig brud.

Se hennes sønner! Av Ånden de luer,

glade frembærer det frelsende bud.

 

3. Se der, hvor ørknen den blomstrer og grønnes.

Levende vannbekker der veller frem,

der stråler lyset, og dyden påskjønnes,

der finner uskyld en tilflukt, et hjem.

 

4. Se, hvor de samles fra øer og lande,

lover og priser den Gud som er stor.

Snart verdens riker ei lenger kan stande,

salig det folk som i Sion vil bo.

 

 

 

Tekst:   Thomas Hastings, 1784–1872

Musikk: Edwin F. Parry, 1850–1935

Esaias 35:1–2, 10

2 Nephi 8:3, 11