Lytt til melodien    Primærsanger

 

 

HUSK  SABBATSDAGEN 

(Primær 2, lekse 37, Children’s Songbook, s.155)

mp3    (CD 3:43) Sabbatsdagsmedley

 

 

 

Husk sabbatsdagen så du alltid

helligholder den.

For Herren har signet den

så vi kan tilbe ham.

 

 

Tekst og musikk:  Clara W. Mc. Master, f. 1904 © 1967 SDH

 

5. Mosebok 20:8-11