NOTE    Primærsanger      

 

 

 

HVA GJØR DU OM SOMMEREN?

Side 120, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

mp3   (CD 5:16)

 

 

Uttrykksfullt

 

1. Hva gjør du om sommeren, vennen min, når alt er grønt og fint?

Fanger fisk i en bekk eller drømmer deg vekk i en eng mens en sky går forbi?

Tra-la-la-la-la, - det gjør vi!

 

2. Hva gjør du om sommeren, vennen min, når alt er grønt og fint?

Svømmer rundt som en and i en liten, rund dam, eller har du en hest du kan ri?

Tra-la-la-la-la, - det gjør vi!

 

3. Hva gjør du om sommeren, vennen min, når alt er grønt og fint?

Piler rundt som en mus, drikker eventyrbrus, plukker blomster i skog og li?

Tra-la-la-la-la, - det gjør vi!

 

Tekst og musikk: Dorothy S. Andersen, f. 1927
Copyright © 1964 Dorothy S. Andersen.

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.