NOTE    Primærsanger      

 

 

 

HVER DAG JEG TRENGER HERREN

Side 139, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)  

mp3    (CD  1:14)

 

 

Enkelt

 

Hver dag jeg trenger Herren,

hans hjelp jeg trenger vel,

så jeg kan velge riktig og utvikle meg selv,

så jeg kan velge riktig og utvikle meg selv.

 

Tekst og musikk: Judith Wirthlin Parker, f. 1919. © 1962 SDH

Alma 30:8

Mormon 9:27