NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

HVOR DET ER SKJØNT, MIN HERRE GUD  

Nr. 80, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

Inderlig

 

1.  Hvor det er skjønt, min Herre Gud,

å rope for all verden ut

det sannhetsord du til oss ga,

rope det ut på land og hav.

 

2. Må fra mitt bryst et tonevell

synge om deg til livets kveld,

synge om livets sanne ord

så det kan høres over jord.

 

3. Må jeg ha ordet i min makt

til å forkynne dåpens pakt,

føre til deg hver sjel som vil

gjerne få høre riket til.

 

4. Å, må jeg nå til alle dem

som ærlig strever å nå frem,

som søker etter dine bud

til evig kunnskap om sin Gud.

 

5. Synd er en hindring på min vei

når jeg vil sjeler bringe deg.

Lucifer frister, men begjær

rokker ei den som lydig er.

 

6. Og når jeg så til slutt når frem,

vil jeg få møte alle dem

som tok imot ditt sanne ord

under sin vandring her på jord.

 

 

 

Tekst:   : Isaac Watts, 1674–1748

Musikk:  John J. McClellan, 1874–1925

Salme 92:2-6

Enos 1:27

Alma 29:1-2