NOTE    Primærsanger

 

 

 

HVOR GUD ER

Side 76, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3    (CD 3:28)  YouTube 1

 

Oppriktig

 

Hvor Gud er, fins lys og varme.

Hvor Gud er, fins kjærlighet.

Lær oss hans bud å følge,

hjelp oss å alltid gjøre rett.

Hvor Gud er fins lys og varme.

Vi tilber ham og ydmykt ber.

Lær oss å vandre i ærbødighet

og vite at han kjærlig på oss ser.

 

Den trøst som en kjærlig arm oss tilbyr,

en sang som gjør vår vei så lett,

den sanne lykke som all verden søker,

er vår når vi gir kjærlighet.

 

Hvor Gud er, fins lys og varme,

og hos ham vi ønsker bli.

Vis oss hans vei og led oss trygt til ham

så vi kan bo med ham evinnelig.

 

 

Tekst:    Joanne Bushman Doxey, f. 1932, og Norma B. Smith, f. 1923

Musikk: Joanne Bushman Doxey, f. 1932, og Marjorie Castleton Kjar, f. 1927
Copyright © 1972 Joanne Bushman Doxey og Marjorie Castleton Kjar. Arr. © 1989 SDH. Sangen kan brukes til ilkke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Alma 13:28–29