NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

Hvor kan jeg finne fred? 

Nr. 92, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  Salmens historie  

 

 

Ettertenksomt

 

1. Hvor kan jeg finne fred? 

Hvem kan meg trøste

når intet annet sted

jeg kan bli hel,

når syndens gjerning lar

meg uro høste

og angerkvaler tar

tak i min sjel?

 

2. Og når jeg stadig mer

plages av smerte,

rådvill jeg rundt meg ser: 

Hvem er meg nær?

Hvem kan med skånsom hånd

lette mitt hjerte?

Hvem kan forstå min ånd? 

Frelseren kjær.

 

3. Han gir meg svar i lønn,

går meg i møte

i mitt Getsemane,

Frelser og venn.

Han gir meg fred og ro,

vil aldri støte.

Jeg vet min Frelser god

elsker meg enn’.

 

 

Tekst:   Emma Lou Thayne, f. 1924. © 1973 SDH

Musikk: Joleen G. Meredith, f. 1935. © 1973 SDH

 

Johannes 14:27; 16:33

Hebreerbrevet 4:14–16