NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

I all ydmykhet, o Frelser 

Nr. 105, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  Illustrasjon for barn

 

Ydmykt

 

1. I all ydmykhet, o Frelser,

ber vi om din Ånd å få.

Når vi nyter brødet, vannet,

vi ditt samvær kan oppnå.

Må vi aldri, aldri glemme

at ditt liv og blod du ga,

da du bar ditt kors alene

like hen til Golgata.

 

2. Må din Ånd i våre hjerter

lære oss tilgi enhver,

at vi tåle må hverandre

mens vi her på jorden er. 

Da, når vi er funnet verdig

og din nåde kan oppnå,

kall da, Herre, oss tilbake,

i din nærhet la oss stå.

 

 

 

Tekst:     Mabel Jones Gabbott (1910-2004)  © 1948 SDH

Musikk:  Rowland H. Pritchard, 1811-1887

 

2 Nephi 2:7

Lære og pakter 59:9