NOTE    Salmer 1993

 

 

 

I DENNE SKJØNNE MORGENSTUND 

Nr. 1, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   

mp3   Salmens historie  YouTube 1

 

Triumferende

 

1. I denne skjønne morgenstund,

se, Sions fane vaier fritt.

En ærlig bønn i hellig lund,

en ærlig bønn i hellig lund,

og sanne ord ble til oss gitt.

 

2. I stråler fra en himmelsk sannhet

splittes den falske, mørke sky.

Det klare lys vi snart vil se,

det klare lys vi snart vil se,

skal skinne over land og by.

 

3. Den sannhet som til jord er sendt,

ut til enhver med kraft vil gå. 

Og Juda, som sin synd bekjent,

og Juda, som sin synd bekjent,

sitt eget arveland vil få.

 

4. Jehova taler, lytt til ham,

all verdens folk fatt annet sinn.

Han blottet har sin mektig’ arm,

han blottet har sin mektig’ arm,

og samle vil sitt folk herinn.

 

5. Og engler ble fra himlen sendt

ned til vår jord med sannhet klar.

Og Sions lys, som nå er tent,

og Sions lys, som nå er tent,

skal samle dem som trofast var.

 

Tekst:    Parley P. Pratt, 1807–1857

Musikk: George Careless, 1839–1932

 

Esaias 60:1–3

 

3 Nephi 16:7–20

 

Se også "Som staden der på berget står", Salmer og sanger nr. 97