NOTE    Salmer 1993

 

 

 

IGJEN VI MØTES VED DITT BORD

Nr. 97, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

Ettertenksomt

 

1. Igjen vi møtes ved ditt bord,

o Jesus Frelser, Herre stor,

i tro på din forsonings blod. 

Det frelse gir til hver som tror.

 

2. Han kom fra himlens hjem her ned,

blant oss å bo, han døden led,

vår jord å kjøpe, frelse gi,

fra dødens bånd oss sette fri.

 

3. Hjelp oss, o Gud, vi lære må

forsoningsofret å forstå. 

Han var din egen Sønn på jord,

ja, livets fyrste, Herren stor.

 

4. Velsign oss, Gud, for Jesu skyld,

så vi er verdige dertil

når vi i nadverden tar del

og minnes ham som for oss led.

 

 

Tekst:    Eliza R. Snow, 1804–1887

Musikk: George Careless, 1839–1932

 

Helaman 5:9

 

Mormon 9:29