NOTE    Salmer 1993

 

ISRAEL, ISRAEL, GUD DEG KALLER  

Nr. 6, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  YouTube  1 

 

 

Livfullt

 

1. Israel, Israel, Gud deg kaller, kaller deg fra verden ut,

Babylon den store faller, all dens prakt skal snart ta slutt.

Kom til Sion, kom til Sion før hans vrede flommer ut.

Kom til Sion, kom til Sion før hans vrede flommer ut.

 

2. Israel, Israel, Herren byder.  Hør din store Frelsers røst

Se, en herlig dag frembryter for Guds folk som er forløst.

Kom til Sion, kom til Sion, Sions porter åpne står.

Kom til Sion, kom til Sion, Sions porter åpne står.

 

3. Israel, engler kommer til deg fra sin høye himmel ned.

Makt til mennesker de bringer, så hans folk kan finne fred.

Kom til Sion, kom til Sion, Herrens komme er nå nær.

Kom til Sion, kom til Sion, Herrens komme er nå nær.

 

4. Israel, vær ei mer gjenstridig!  Herrens tålmod snart er slutt.

Dommens time hastig kommer, Israel, fly fra Babel ut.

Kom til Sion, kom til Sion, der du finne skal din fred.

Kom til Sion, kom til Sion, der du finne skal din fred.

 

 

Tekst:    Richard Smyth, 1838–1914

Musikk: Charles C. Converse, 1832–1918

Lære og pakter 133:7–16

Talen "Kom til Sion" av eldste D. Todd Christofferson, okt. 2008