NOTE    Primærsanger

 

 

 

JEG ER FORBEREDT

Side 88, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 4:2)

 

 

Friskt

 

Selv om jeg nå er et barn,

vil jeg snart bli voksen mann.

Og hvis jeg viser meg ren i både tanker og ord,

da kan jeg verdig få motta hellig prestedøms kraft.

Så jeg gjør meg rede nå, og min neste tjener jeg.

Herrens ord er mitt skjold, Skriften leder meg frem.

Jeg går fremad, er* vel forberedt.

Jeg går fremad, er* vel forberedt.

 

 

*Alternativ:  Jeg er blinker og

Tekst og musikk:  Daniel Lyman Carter, f. 1955. © 1981 SDH

Mormon 1:2

Mormon 1:15

Lære og pakter 4:5

1 Timoteus 4:12