NOTE    Primærsanger

 

 

 

JEG HÅPER PÅ MISJON JEG KALLES

Side 91, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 4:5)

 

 

 Bestemt

 

1. Jeg håper på misjon jeg kalles

så snart jeg gammel nok er blitt.

Imens jeg vil meg forberede

og spre det sannhets lys som er til jorden gitt.

2. Jeg gjerne vil forkynne ordet

til dem som søker sannhets vei.

Jeg ønsker bli en Herrens tjener.

Å hjelpe, tjene Gud i ungdomsår vil jeg.

 

 

Akkompagnementet kan spilles som duett: 

Melodien spilles med oktaver, mens bassen deles og spilles med to hender.

Tekst og musikk: Newel Kay Brown, f. 1932. © 1969 SDH

Lære og pakter 133:8

Lære og pakter 133:37