NOTE    Primærsanger

 

 

 

JEG HAR EN FADER GOD

Side 8, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995

mp3    (CD 1:3)

 

 

Mildt

 

1. Jeg har en Fader god.  Jeg vet han har meg kjær.

Ja, Ånden hvisker det til meg og sier:  Han er nær,

og sier:  Han er nær.

 

2. Jeg fikk et jordisk hjem, hvor Han vil prøve meg.

Ja, Ånden hvisker det til meg at jeg kan gå Hans vei,

at jeg kan gå Hans vei.

 

 

Kan spilles som duett.  En person spiller akkompagnementet, mens en annen spiller diskanten en oktav høyere.

Se også Salmer (1993), nr. 188, for en enklere versjon med melodien i akk.

 

Tekst og musikk: Reid N. Nibley, 1923-2008. © 1969. 

Arr. Reid N. Nibley © 1989 SDH.

 

Moroni 10:5

Abraham 3:22–28

 

Presentasjon (The Friend, februar 2006)