NOTE    Primærsanger

 

 

 

JEG HAR TO HENDER SMÅ

Side 126, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 5:43)

 

 

Enkelt

 

1. Jeg har to hender små foldet sammen så tett,

de er svake og små, men de vet hva er rett.

Gjennom alle de timer til solen går ned,

er det meget som hendene arbeider med.

 

2. O Fader, jeg takker for to hender små,

og jeg ber deg å hjelpe meg til å forstå

at barna kan bare bil glade hver dag

når hendene små er til Herrens behag.

 

Improviser passende bevegelser.

Tekst:    Bertha A. Kleinman, 1877–1971

Musikk: William Frederick Hanson, 1887–1969